No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Резултат
1 НОХД No 2185/2008, II състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (чл.330-356) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Р.В.К. Определение от 2.2.2012г.
В законна сила от 25.2.2012г.
2 НОХД No 3697/2008, I състав Гл.V. Документна измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ВАРНА Р.С.И. Присъда от 8.12.2011г.
Р.С.И.
Мотиви от 9.1.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение № 46/9.2.2012г. по Наказателно дело 60/2012г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 9.2.2012г.
3 НЧХД No 2785/2010, XXIII състав НЧХД К.С.Т. А.В.П. Определение от 16.1.2012г.
В законна сила от 3.2.2012г.
4 НОХД No 3149/2010, XV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.П.Д.,
И.Й.И.
Присъда от 17.11.2011г.
И.П.Д.
И.Й.И.
Мотиви от 16.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 37/7.2.2012г. по Наказателно дело 26/2012г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 7.2.2012г.
5 НЧХД No 3506/2010, XXXVIII състав НЧХД Л.Ж.П. С.Д.М. Присъда от 12.5.2011г.
С.Д.М.
Мотиви от 8.6.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и прекратява делото
Решение № 234/14.7.2011г. по Наказателно дело 967/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 1.2.2012г.
6 НОХД No 4580/2010, XXVII състав Гл.V. Документна измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.Т.Х. Присъда от 1.12.2011г.
А.Т.Х.
Мотиви от 22.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 61/27.2.2012г. по Наказателно дело 24/2012г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 27.2.2012г.
7 НОХД No 4613/2010, XXXVI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.Н.Н.,
Н.В.Т.
Присъда от 1.2.2012г.
М.Н.Н.
Н.В.Т.
Мотиви от 16.2.2012г.
В законна сила от 17.2.2012г.
8 НАХД No 6587/2010, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Н.И.С.,
НИКИ 94 НИКОЛАЙ СПАСОВ ЕТ
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 28.5.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.2.2012г.
9 НОХД No 6998/2010, XXXVI състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.К.Д.,
А.Я.Д.,
А.Г.Д.
Присъда от 7.11.2011г.
А.К.Д.
А.Я.Д.
А.Г.Д.
Мотиви от 7.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова оправдателна присъда
Присъда № 13/2.2.2012г. по Наказателно дело 1853/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 18.2.2012г.
10 НОХД No 7046/2010, XXVIII състав ГЛ.II. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТТА (чл.115-161) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.И.Д.,
Р.Н.А.
Присъда от 28.11.2011г.
А.И.Д.
Р.Н.А.
Мотиви от 27.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 56/22.2.2012г. по Наказателно дело 87/2012г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 22.2.2012г.
11 НАХД No 9/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В.Г.К. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА Решение от 25.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.2.2012г.
12 НОХД No 181/2011, XV състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА П.И.П. Присъда от 8.2.2012г.
П.И.П.
Мотиви от 8.3.2012г.
В законна сила от 24.2.2012г.
13 НОХД No 386/2011, XXIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.В.П. Присъда от 8.6.2011г.
М.В.П.
Мотиви от 21.6.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Присъда № 96/24.11.2011г. по Наказателно дело 1106/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 16.2.2012г.
14 НОХД No 650/2011, V състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.Б.Т. Присъда от 9.2.2012г.
С.Б.Т.
Мотиви от 27.2.2012г.
В законна сила от 25.2.2012г.
15 НАХД No 683/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И.Г.Х.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 28.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.2.2012г.
16 НАХД No 929/2011, XXXVII състав По Закона за движение по пътищата В.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Решение от 15.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 23.2.2012г.
17 НАХД No 1097/2011, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В.А.Б.,
СЛОВЕНИАН ТРЕЙД АНД ЕНТЕРПРАЙЗ ПРОДЖЕКТ ООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 17.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.2.2012г.
18 НЧХД No 1300/2011, V състав НЧХД П.Й.Н. М.Р.Й. Присъда от 23.6.2011г.
М.Р.Й.
Мотиви от 8.7.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 28/1.2.2012г. по Наказателно дело 1303/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 1.2.2012г.
19 НОХД No 1409/2011, VI състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Н.К. Присъда от 9.11.2011г.
И.Н.К.
Мотиви от 8.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 48/14.2.2012г. по Наказателно дело 48/2012г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 14.2.2012г.
20 НАХД No 1480/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Ж.К.Ж.,
СПЕДСТРОЙ ЕООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 7.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.2.2012г.
21 НАХД No 1677/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.П.С.,
ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 1.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 1.2.2012г.
22 НОХД No 1796/2011, I състав ГЛ.VIII.ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ДЪРЖ.ОРГАНИ И 0БЩ.ОРГ-ИИ (чл.269-307) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Х.М.В. Присъда от 1.12.2011г.
Х.М.В.
Мотиви от 22.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 36/7.2.2012г. по Наказателно дело 59/2012г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 7.2.2012г.
23 НАХД No 1996/2011, II състав По Закона за митниците Б.Х.С.М.,
БОЖАНА МИНЧЕВА СИБОДИ 7 ЕТ
МИТНИЦА ВАРНА Решение от 4.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 16.2.2012г.
24 НАХД No 2105/2011, VI състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК К.К.С.,
КАРМА ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 18.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.2.2012г.
25 НОХД No 2113/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.Х.М. Присъда от 12.9.2011г.
К.Х.М.
Мотиви от 19.9.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
В законна сила от 8.2.2012г.
26 НАХД No 2132/2011, VI състав По Закона за движение по пътищата С.Р.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ПЕТО РПУ Решение от 17.1.2012г.
В законна сила от 11.2.2012г.
27 НАХД No 2202/2011, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Х.А.А.,
ИНТЕРПЛАСТ ООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 11.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.2.2012г.
28 НАХД No 2211/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В.Ц.И.,
ЕДИ ВАЛЯ ИВАНОВА ЕТ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 7.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.2.2012г.
29 НАХД No 2338/2011, XXXVI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА М.В.К. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 24.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 28.2.2012г.
30 НАХД No 2354/2011, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА М.В.К. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 20.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 14.2.2012г.
31 НАХД No 2545/2011, XXXVII състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 28.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.2.2012г.
32 НАХД No 2547/2011, XXXVII състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 28.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.2.2012г.
33 НАХД No 2602/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И.М.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Решение от 7.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 29.2.2012г.
34 НОХД No 2616/2011, V състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.А.А. Споразумение от 8.2.2012г.
В.А.А.
В законна сила от 8.2.2012г.
35 НАХД No 2659/2011, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР ООД ГПУ ЛЕТИЩЕ ВАРНА Решение от 26.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 29.2.2012г.
36 НАХД No 2661/2011, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР ООД ГПУ - ЛЕТИЩЕ - ВАРНА - РДГП - АЕРОГАРИ - ГДГП - МВР Решение от 21.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 15.2.2012г.
37 НАХД No 2673/2011, XXIII състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК И.М.Л.,
ЛАТОЯ ТЕКС ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 21.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.2.2012г.
38 НАХД No 2688/2011, XV състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК И.М.Л.,
ЛАТОЯ ТЕКС ООД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 14.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.2.2012г.
39 НАХД No 2712/2011, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Ж.Д.Б.,
МУЛТИ БИЛД ЕООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 20.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 7.2.2012г.
40 НАХД No 2746/2011, XXXVII състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК И.М.Л.,
ЛАТОЯ ТЕКС ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 2.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 20.2.2012г.
41 НОХД No 2751/2011, XXXII състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА П.М.Ш. Присъда от 7.12.2011г.
П.М.Ш.
Мотиви от 6.1.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 40/8.2.2012г. по Наказателно дело 46/2012г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 8.2.2012г.
42 НАХД No 2766/2011, I състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.С.П. Решение от 3.11.2011г.
К.С.П.
Мотиви от 29.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 49/15.2.2012г. по Наказателно дело 1859/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 15.2.2012г.
43 НАХД No 2772/2011, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В.Ц.И.,
ЕДИ ВАЛЯ ИВАНОВА ЕТ
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 23.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.2.2012г.
44 НАХД No 2821/2011, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Решение от 6.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 6.2.2012г.
45 НАХД No 2834/2011, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Решение от 21.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 15.2.2012г.
46 НОХД No 2995/2011, XXII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.Н.К. Присъда от 28.9.2011г.
А.Н.К.
Мотиви от 6.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 34/6.2.2012г. по Наказателно дело 1691/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 6.2.2012г.
47 НОХД No 2996/2011, VI състав Гл.V. Документна измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.С.М. Споразумение от 13.2.2012г.
В.С.М.
В законна сила от 13.2.2012г.
48 НОХД No 3016/2011, XXVII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.Н.А.,
Г.Л.Б.,
С.Л.С.
Присъда от 19.1.2012г.
М.Н.А.
Г.Л.Б.
С.Л.С.
Мотиви от 10.2.2012г.
В законна сила от 4.2.2012г.
49 НОХД No 3023/2011, IV състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Т.Т.К. Присъда от 28.11.2011г.
Т.Т.К.
Мотиви от 8.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 45/10.2.2012г. по Наказателно дело 1863/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 10.2.2012г.
50 НАХД No 3062/2011, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Ц.Й.В. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Решение от 6.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.2.2012г.
51 НАХД No 3081/2011, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Е ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 16.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.2.2012г.
52 НАХД No 3106/2011, XXXVII състав По Закона за движение по пътищата Д.Г.Т. РПУ АКСАКОВО Решение от 23.12.2011г.
В законна сила от 8.2.2012г.
53 НАХД No 3165/2011, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Е ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА Решение от 11.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.2.2012г.
54 НАХД No 3170/2011, XXXVI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ЕОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 3.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.2.2012г.
55 НАХД No 3179/2011, XXXVI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Е ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 3.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 15.2.2012г.
56 НОХД No 3189/2011, I състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Т.Ж.В. Присъда от 19.1.2012г.
Т.Ж.В.
Мотиви от 25.1.2012г.
В законна сила от 4.2.2012г.
57 НАХД No 3221/2011, XXII състав По Закона за движение по пътищата В.В.Б. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ЧЕТВЪРТО РПУ Решение от 14.10.2011г.
В законна сила от 7.2.2012г.
58 НАХД No 3238/2011, XXXVI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В.П.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ Решение от 25.1.2012г.
В законна сила от 16.2.2012г.
59 НАХД No 3239/2011, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Решение от 21.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.2.2012г.
60 НАХД No 3310/2011, XXXVI състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА П.С.С. Решение от 23.1.2012г.
П.С.С.
Мотиви от 2.2.2012г.
В законна сила от 16.2.2012г.
61 НОХД No 3315/2011, XXXVI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.Г.Х.,
А.Й.Н.
Присъда от 2.11.2011г.
А.Г.Х.
А.Й.Н.
Мотиви от 17.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
В законна сила от 1.2.2012г.
62 НАХД No 3340/2011, V състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.П.П. Решение от 14.11.2011г.
Д.П.П.
Мотиви от 17.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
В законна сила от 23.2.2012г.
63 НОХД No 3474/2011, XXII състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.Д.Р. Споразумение от 8.2.2012г.
К.Д.Р.
В законна сила от 8.2.2012г.
64 НАХД No 3500/2011, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ЕОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 20.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.2.2012г.
65 НАХД No 3560/2011, IV състав По Закона за движение по пътищата Н.Н.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Решение от 13.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 13.2.2012г.
66 НАХД No 3590/2011, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ЕОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 13.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 9.2.2012г.
67 НАХД No 3604/2011, II състав По Закона за митниците С.П.Д.,
МАРИЯН СТИЛКОМ ЕООД
МИТНИЦА ВАРНА Решение от 13.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.2.2012г.
68 НАХД No 3619/2011, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ЕОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ АД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 24.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.2.2012г.
69 НАХД No 3625/2011, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.Л.С. ОБЩИНА ВАРНА Решение от 18.1.2012г.
В законна сила от 18.2.2012г.
70 НАХД No 3656/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА М.Ф.М.,
СИТИ КЛИЙН ООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 28.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.2.2012г.
71 НАХД No 3659/2011, VI състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК П.А.Х.,
ФЛАШ ТРАВЕЛ ЕООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 27.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 14.2.2012г.
72 НОХД No 3660/2011, XXIII състав Гл.V. Документна измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Г.Й.А. Присъда от 1.2.2012г.
Г.Й.А.
Мотиви от 16.2.2012г.
В законна сила от 17.2.2012г.
73 НАХД No 3668/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Г.В.Н.,
КЛУБ НА ПЪТЕШЕСТВЕНИКА ЕООД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 21.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.2.2012г.
74 НАХД No 3675/2011, XXXVI състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК П.А.Х.,
ФЛАШ ТРАВЕЛ ЕООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 3.11.2011г.
В законна сила от 15.2.2012г.
75 НАХД No 3695/2011, IV състав По Закона за движение по пътищата Ц.В.П. РПУ АКСАКОВО Решение от 7.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.2.2012г.
76 НАХД No 3708/2011, II състав По Закона за митниците БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД МИТНИЦА ВАРНА Решение от 20.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.2.2012г.
77 НАХД No 3731/2011, XXII състав По Закона за движение по пътищата Р.И.К. РПУ АКСАКОВО Решение от 12.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 15.2.2012г.
78 НОХД No 3737/2011, XXXII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.В.В. Присъда от 23.11.2011г.
С.В.В.
Мотиви от 12.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
В законна сила от 9.2.2012г.
79 НАХД No 3776/2011, VI състав По Закона за движение по пътищата П.В.П. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Решение от 12.1.2012г.
В законна сила от 8.2.2012г.
80 НАХД No 3782/2011, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.Д.Г. ОБЩИНА ВАРНА Решение от 9.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.2.2012г.
81 НАХД No 3784/2011, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В.Д.Н. ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 6.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 24.2.2012г.
82 НАХД No 3794/2011, XV състав По Закона за движение по пътищата Д.С.Р.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Решение от 31.1.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
83 НАХД No 3798/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Г.Д.Г.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Решение от 31.1.2012г.
В законна сила от 25.2.2012г.
84 НАХД No 3827/2011, XXIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.С.К.,
РЕГЕС ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 6.10.2011г.
В законна сила от 9.2.2012г.
85 НОХД No 3832/2011, XXVII състав Гл.V. Документна измама - чл.212 /без чл.212, ал.5/, 212а НК, 212б НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.А.Н. Присъда от 2.2.2012г.
А.А.Н.
Мотиви от 22.2.2012г.
В законна сила от 18.2.2012г.
86 НЧХД No 3833/2011, XXXVI състав НЧХД С.Т.И. С.А.С. Присъда от 23.1.2012г.
С.А.С.
Мотиви от 8.2.2012г.
В законна сила от 8.2.2012г.
87 НАХД No 3862/2011, XXXVI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.Г.К. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Решение от 2.2.2012г.
В законна сила от 28.2.2012г.
88 НАХД No 3863/2011, XXXVII състав По Закона за движение по пътищата М.Н.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ВТОРО РПУ Решение от 6.2.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
89 НАХД No 3879/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА К.Д.Ф.В.,
АЙ ТИ ФЪРМ ООД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 18.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 15.2.2012г.
90 НАХД No 3884/2011, XXIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Н.Г.Н. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Решение от 8.2.2012г.
В законна сила от 25.2.2012г.
91 НОХД No 3949/2011, XV състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Р.Л. Присъда от 2.2.2012г.
И.Р.Л.
Мотиви от 3.2.2012г.
В законна сила от 18.2.2012г.
92 НАХД No 3968/2011, XXII състав По Закон за защита на потребителите (ЗЗППТ) БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Решение от 3.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.2.2012г.
93 НОХД No 3976/2011, XXXVII състав Гл.V. Документна измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.С.А. Присъда от 22.11.2011г.
Д.С.А.
Мотиви от 22.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 44/10.2.2012г. по Наказателно дело 1880/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 10.2.2012г.
94 НАХД No 4093/2011, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Решение от 14.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 20.2.2012г.
95 НАХД No 4107/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.Д.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Решение от 2.12.2011г.
В законна сила от 20.2.2012г.
96 НОХД No 4147/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.Х.Б. Присъда от 17.11.2011г.
С.Х.Б.
Мотиви от 29.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя присъдата - изменен размер на наказанието
Решение № 52/21.2.2012г. по Наказателно дело 1851/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 21.2.2012г.
97 НАХД No 4173/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РЕАЛ ФИНАНС АД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Решение от 26.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 13.2.2012г.
98 НАХД No 4190/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РЕАЛ ФИНАНС АД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Решение от 18.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.2.2012г.
99 НАХД No 4217/2011, XXIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И.П.М.,
Ю БИ ИНВЕСТ 1 ЕООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 14.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 27.2.2012г.
100 НАХД No 4224/2011, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И.П.М.,
Ю БИ ИНВЕСТ 1 ЕООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 18.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.2.2012г.
101 НАХД No 4226/2011, XXXVI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И.П.М.,
Ю БИ ИНВЕСТ 1 ЕООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 10.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 22.2.2012г.
102 НАХД No 4229/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И.П.М.,
Ю БИ ИНВЕСТ 1 ЕООД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 21.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.2.2012г.
103 НАХД No 4241/2011, II състав По Закона за митниците И.С.С. МИТНИЦА ВАРНА Решение от 4.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.2.2012г.
104 НАХД No 4255/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА М.В.Л. ОБЩИНА ВАРНА Решение от 15.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.2.2012г.
105 НАХД No 4256/2011, XXIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА К.К.Я. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ВТОРО РПУ Решение от 25.10.2011г.
В законна сила от 7.2.2012г.
106 НАХД No 4260/2011, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА М.И.К.,
СИДЕР ВАРНА ЕООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 8.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.2.2012г.
107 НЧХД No 4283/2011, V състав НЧХД Ж.Х.Ц. С.Й.Б. Определение от 16.1.2012г.
В законна сила от 1.2.2012г.
108 НАХД No 4294/2011, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА А.М.У.,
БОЛКАН БОДЕГА ЕООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 11.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.2.2012г.
109 НАХД No 4333/2011, XXXVI състав По Закона за движение по пътищата К.А.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ЧЕТВЪРТО РПУ Решение от 13.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.2.2012г.
110 НАХД No 4401/2011, XXIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В.В.Б. АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА Решение от 26.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.2.2012г.
111 НОХД No 4432/2011, XIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.А.П. Споразумение от 20.2.2012г.
А.А.П.
В законна сила от 20.2.2012г.
112 НАХД No 4487/2011, XXIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА П.Д.Ф. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА Решение от 4.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.2.2012г.
113 НАХД No 4519/2011, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА П.М.В.,
ПМ ВЪЛЧЕВА ЕООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 23.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 17.2.2012г.
114 НАХД No 4521/2011, XXII състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК Ю.С.М.,
АНТАТ ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 15.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 14.2.2012г.
115 НАХД No 4571/2011, XXIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.М.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Решение от 6.2.2012г.
В законна сила от 28.2.2012г.
116 НАХД No 4655/2011, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Ж.Й.Х. ТД - НАП - ВАРНА Решение от 11.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 13.2.2012г.
117 НАХД No 4665/2011, V състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК Б.Г.Б.,
ЕЛЕНА 95 ЕООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 25.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.2.2012г.
118 НАХД No 4699/2011, XXVIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В.Р.М.,
И.К.К.Ш.,
РЕАЛ ФИНАНС АД
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Решение от 26.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 7.2.2012г.
119 НОХД No 4703/2011, XXVIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.Г.Д. Присъда от 5.10.2011г.
М.Г.Д.
Мотиви от 17.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 53/21.2.2012г. по Наказателно дело 1645/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 21.2.2012г.
120 НАХД No 4706/2011, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В.Р.М.,
И.К.К.Ш.,
РЕАЛ ФИНАНС АД
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Решение от 2.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.2.2012г.
121 НАХД No 4714/2011, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В.Р.М.,
И.К.К.Ш.,
РЕАЛ ФИНАНС АД
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Решение от 11.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 17.2.2012г.
122 НАХД No 4719/2011, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА В.Р.М.,
И.К.К.Ш.,
РЕАЛ ФИНАНС АД
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Решение от 24.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 6.2.2012г.
123 НАХД No 4733/2011, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РЕАЛ ФИНАНС АД,
В.Р.М.,
И.К.К.Ш.
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Решение от 1.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.2.2012г.
124 НОХД No 4742/2011, XXIX състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Р.Р.М. Присъда от 7.2.2012г.
Р.Р.М.
Мотиви от 16.2.2012г.
В законна сила от 23.2.2012г.
125 НАХД No 4811/2011, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Н.С.Х. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 7.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 17.2.2012г.
126 НАХД No 4814/2011, XXXVI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Т.М.И. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 22.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.2.2012г.
127 НАХД No 4903/2011, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА П.С.П.,
ДЖЕСИ 08 ЕООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 11.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 13.2.2012г.
128 НАХД No 4904/2011, XXVIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА П.И.К.,
ХАРДУЕР ТРАНС АУТО ЕООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 20.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 16.2.2012г.
129 НАХД No 4913/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ЕР ВИА ООД ГПУ ЛЕТИЩЕ ВАРНА Решение от 24.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя без разглеждане поради просрочване
В законна сила от 17.2.2012г.
130 НАХД No 4927/2011, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА М.С.Г. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Решение от 24.1.2012г.
В законна сила от 21.2.2012г.
131 НОХД No 4929/2011, XIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.А.С.,
Д.Р.П.
Присъда от 25.1.2012г.
Д.А.С.
Д.Р.П.
Мотиви от 10.2.2012г.
В законна сила от 10.2.2012г.
132 НАХД No 4936/2011, XXXVI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ЕР ВИА ООД ГПУ ЛЕТИЩЕ ВАРНА Решение от 1.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 23.2.2012г.
133 НАХД No 4948/2011, VI състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК К.Е.М. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 18.1.2012г.
В законна сила от 10.2.2012г.
134 НАХД No 4952/2011, IV състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК П.С.В.,
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРЕЙД ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 11.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 6.2.2012г.
135 НАХД No 4954/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Н.И.Д.,
ДРУМЕВ СИЕ СД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 17.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 24.2.2012г.
136 НАХД No 5009/2011, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА А.К.А. ТД - НАП - ВАРНА Решение от 1.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 28.2.2012г.
137 НАХД No 5011/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Д.Г.И.,
ДИЕТИКОН ООД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 30.1.2012г.
В законна сила от 22.2.2012г.
138 НОХД No 5106/2011, XV състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Р.С.А. Присъда от 17.1.2012г.
Р.С.А.
Мотиви от 26.1.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
139 НАХД No 5115/2011, IV състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Й.Н.Й. Решение от 14.11.2011г.
Мотиви от 25.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение № 54/21.2.2012г. по Наказателно дело 1773/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 21.2.2012г.
140 НАХД No 5129/2011, XXIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Г.М.П. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 3.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 8.2.2012г.
141 НАХД No 5161/2011, XV състав По Закона за движение по пътищата С.С.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Решение от 31.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 17.2.2012г.
142 НОХД No 5176/2011, XXXVI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Л.А.П. Присъда от 6.2.2012г.
Л.А.П.
Мотиви от 8.2.2012г.
В законна сила от 22.2.2012г.
143 НАХД No 5184/2011, XXXII състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.Й.С. Решение от 14.12.2011г.
С.Й.С.
Мотиви от 13.1.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
В законна сила от 9.2.2012г.
144 НАХД No 5196/2011, I състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Г.Я.И. Решение от 19.1.2012г.
Г.Я.И.
Мотиви от 25.1.2012г.
В законна сила от 11.2.2012г.
145 НАХД No 5237/2011, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА М.М.Р. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Решение от 13.10.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 14.2.2012г.
146 НАХД No 5281/2011, XXVIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.Г.П.,
ДЖИ ЕМ СИ КОРЕКТ ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 27.1.2012г.
В законна сила от 22.2.2012г.
147 НАХД No 5283/2011, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Й.К.С.,
ЛОНГОЗ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 27.1.2012г.
В законна сила от 21.2.2012г.
148 НАХД No 5290/2011, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Ц.В.М.,
КИФЛИЧКА ЕООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 9.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
В законна сила от 29.2.2012г.
149 НОХД No 5299/2011, XXIX състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.П.Я. Присъда от 19.1.2012г.
В.П.Я.
Мотиви от 25.1.2012г.

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Решение от 02.07.2012
Наказателно дело № 693/2012
Оставя без уважение искането за отмяна на присъдата.
В законна сила от 4.2.2012г.
150 НАХД No 5390/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА Решение от 13.1.2012г.
В законна сила от 7.2.2012г.
151 НАХД No 5417/2011, VI състав По Закона за движение по пътищата И.А.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЕКТОР КАТ "ПП" Решение от 1.12.2011г.
В законна сила от 7.2.2012г.
152 НАХД No 5461/2011, XXXVI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ФЪРСТЛАЙН КАНСТРЪКШЪН БГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 29.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.2.2012г.
153 НОХД No 5483/2011, XXXVII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Л.Ф.Ц. Присъда от 26.1.2012г.
Л.Ф.Ц.
Мотиви от 1.2.2012г.
В законна сила от 11.2.2012г.
154 НАХД No 5494/2011, XXII състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 9.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 29.2.2012г.
155 НАХД No 5496/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ЕР ВИА ООД,
Д.А.Б.
ГРАНИЧНО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ЛЕТИЩЕ ВАРНА Решение от 9.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 28.2.2012г.
156 НАХД No 5498/2011, XXIII състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 17.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя решението
В законна сила от 28.2.2012г.
157 НОХД No 5503/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Е.Б. Присъда от 8.2.2012г.
И.Е.Б.
Мотиви от 16.2.2012г.
В законна сила от 24.2.2012г.
158 НАХД No 5519/2011, XV състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА Решение от 27.1.2012г.
В законна сила от 17.2.2012г.
159 НАХД No 5520/2011, IV състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 1.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 10.2.2012г.
160 НАХД No 5523/2011, VI състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 5.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.2.2012г.
161 НАХД No 5524/2011, II състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК С.И.Д.,
ЕКООБ ЕООД
ТД- НАП- ВАРНА Решение от 15.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.2.2012г.
162 НАХД No 5528/2011, XV състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА Решение от 30.1.2012г.
В законна сила от 22.2.2012г.
163 НАХД No 5532/2011, IV състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 1.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 28.2.2012г.
164 НАХД No 5566/2011, XXXVII състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 30.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 13.2.2012г.
165 НАХД No 5568/2011, XV състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА Решение от 30.1.2012г.
В законна сила от 22.2.2012г.
166 НОХД No 5571/2011, XXIX състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.А.П. Споразумение от 7.2.2012г.
А.А.П.
В законна сила от 7.2.2012г.
167 НАХД No 5579/2011, XXII състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 9.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 23.2.2012г.
168 НАХД No 5603/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ФАВОРИТ 2006 ООД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 9.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.2.2012г.
169 НОХД No 5656/2011, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Л.Н.Т. Определение от 9.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение № 80/2.2.2012г. по Наказателно дело 110/2012г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 2.2.2012г.
170 НАХД No 5663/2011, XV състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ОБЩИНА ВАРНА Решение от 30.1.2012г.
В законна сила от 22.2.2012г.
171 НАХД No 5666/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА БРАЙС БЕЙКЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Решение от 24.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 21.2.2012г.
172 НОХД No 5671/2011, IV състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Н.Л. Присъда от 6.2.2012г.
И.Н.Л.
Мотиви от 16.2.2012г.
В законна сила от 22.2.2012г.
173 НОХД No 5736/2011, III състав Гл.V. Документна измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА О.Й.Ш.,
И.В.И.
Присъда от 17.11.2011г.
О.Й.Ш.
И.В.И.
Мотиви от 29.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 58/23.2.2012г. по Наказателно дело 1857/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 21.2.2012г.
174 НАХД No 5817/2011, XXXVI състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 1.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя решението
В законна сила от 28.2.2012г.
175 НАХД No 5833/2011, XXIII състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 17.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя решението
В законна сила от 28.2.2012г.
176 НАХД No 5837/2011, II състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД
Решение от 20.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя частично решението и постановява ново
В законна сила от 29.2.2012г.
177 НАХД No 5842/2011, IV състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 11.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.02.2012
Наказателно дело № 32/2012
В законна сила от 15.2.2012г.
178 НАХД No 5855/2011, XXXVI състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 1.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.2.2012г.
179 НАХД No 5871/2011, VI състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК А.С.А. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 15.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 23.2.2012г.
180 НАХД No 5876/2011, XXXVII състав По Закона за движение по пътищата И.П.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ЧЕТВЪРТО РПУ Определение от 5.10.2011г.
В законна сила от 9.2.2012г.
181 НАХД No 5896/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА А.И.Б. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ВАРНА Решение от 10.1.2012г.
В законна сила от 14.2.2012г.
182 НАХД No 5902/2011, XXVIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА П.Б.Р. ОБЩИНА ВАРНА Решение от 16.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.2.2012г.
183 НАХД No 5906/2011, XXIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.М.А. ОБЩИНА ВАРНА Решение от 2.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 23.2.2012г.
184 НАХД No 5933/2011, XXXVI състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК А.С.А. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 8.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 16.2.2012г.
185 НАХД No 5963/2011, XV състав По Закона за движение по пътищата В.Ж.М.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Решение от 31.1.2012г.
В законна сила от 25.2.2012г.
186 НАХД No 5965/2011, XIII състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.А.Т. Решение от 30.11.2011г.
А.А.Т.
Мотиви от 8.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 51/20.2.2012г. по Наказателно дело 1854/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 20.2.2012г.
187 НАХД No 5992/2011, XXII състав По Закона за движение по пътищата К.М.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Решение от 6.1.2012г.
В законна сила от 3.2.2012г.
188 НАХД No 6034/2011, XXIII състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 17.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 2.2.2012г.
189 НАХД No 6036/2011, IV състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 1.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението и постановява ново
В законна сила от 28.2.2012г.
190 НАХД No 6041/2011, XXIII състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 17.11.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 3.2.2012г.
191 НАХД No 6059/2011, XXXVI състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 8.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя решението
В законна сила от 29.2.2012г.
192 НАХД No 6061/2011, XXXVI състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) БСПФ ПРОПЪРТИ 4 ЛИМИТЕД ОБЩИНА ВАРНА Решение от 8.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.2.2012г.
193 НОХД No 6063/2011, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.И.Т.,
Д.Р.Д.,
Я.А.Г.
Споразумение от 29.2.2012г.
А.И.Т.
Д.Р.Д.
Я.А.Г.
В законна сила от 29.2.2012г.
194 НАХД No 6084/2011, VI състав По Закона за движение по пътищата Р.Ю.Н. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ЧЕТВЪРТО РПУ Решение от 13.1.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
195 НАХД No 6091/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.М.Т.,
РИВ ЛОГИСТИКС ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 6.1.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
196 НАХД No 6099/2011, II състав По Закона за движение по пътищата Н.А.Н. ОТДЕЛ ОП - ОД - МВР - ВАРНА Решение от 13.1.2012г.
В законна сила от 7.2.2012г.
197 НАХД No 6100/2011, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.М.Т.,
РИВ ЛОГИСТИКС ООД
ТД - НАП - ВАРНА Решение от 5.1.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
198 НАХД No 6111/2011, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА М.Д.Д. ПЪРВА РСПБЗН - ОУПБЗН - ВАРНА Решение от 6.1.2012г.
В законна сила от 15.2.2012г.
199 НАХД No 6116/2011, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И.К.К.,
ЕЛЕНА АД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 1.2.2012г.
В законна сила от 25.2.2012г.
200 НАХД No 6161/2011, VI състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК А.Л.А.,
ЛАЛИЗАС МАРИН БГ ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 19.1.2012г.
В законна сила от 10.2.2012г.
201 НАХД No 6165/2011, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА И.Г.Д. ОО - КД - ДАИ - ВАРНА Решение от 13.1.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
202 НОХД No 6180/2011, XXII състав ГЛ.X. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ РЕДА И ОБЩ.СПОКОЙСТВИЕ (чл.320-329) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.А.Й.,
Й.Н.В.
Решение от 8.2.2012г.
М.А.Й.
Й.Н.В.
Мотиви от 21.2.2012г.
В законна сила от 24.2.2012г.
203 НАХД No 6212/2011, XXVIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Н.Р.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Решение от 27.12.2011г.
В законна сила от 2.2.2012г.
204 НАХД No 6271/2011, XXIII състав По Закона за движение по пътищата М.А.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Решение от 20.1.2012г.
В законна сила от 10.2.2012г.
205 НАХД No 6274/2011, XXVIII състав По Закона за движение по пътищата М.А.И. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ВАРНА Решение от 3.2.2012г.
В законна сила от 23.2.2012г.
206 НАХД No 6277/2011, XXXVII състав По Закона за движение по пътищата П.В.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Решение от 1.2.2012г.
В законна сила от 23.2.2012г.
207 НОХД No 6282/2011, XXXVII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Т.Х.Т. Споразумение от 2.2.2012г.
Т.Х.Т.
В законна сила от 2.2.2012г.
208 НАХД No 6289/2011, XXIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Х.А.В.,
ВЪЛКОВИ ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 19.1.2012г.
В законна сила от 10.2.2012г.
209 НАХД No 6291/2011, XXII състав По Закона за движение по пътищата К.П.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ВТОРО РПУ Решение от 16.12.2011г.
В законна сила от 8.2.2012г.
210 НОХД No 6292/2011, XXII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Е.П. Споразумение от 22.2.2012г.
И.Е.П.
В законна сила от 22.2.2012г.
211 НАХД No 6350/2011, VI състав По Закона за движение по пътищата С.Д.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Решение от 24.1.2012г.
В законна сила от 15.2.2012г.
212 НАХД No 6353/2011, XXII състав По Закона за движение по пътищата Р.А.С. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Решение от 9.1.2012г.
В законна сила от 22.2.2012г.
213 НАХД No 6354/2011, XXII състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК И.А.Х. ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 6.1.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
214 НАХД No 6355/2011, XXIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.Г.Ф.,
РЕГЕС ООД,
С.С.К.
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 19.1.2012г.
В законна сила от 23.2.2012г.
215 НАХД No 6369/2011, XXIX състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б.И.В. Решение от 24.1.2012г.
Б.И.В.
Мотиви от 25.1.2012г.
В законна сила от 16.2.2012г.
216 НОХД No 6371/2011, XXIX състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.Г.И. Присъда от 19.1.2012г.
Д.Г.И.
Мотиви от 25.1.2012г.
В законна сила от 4.2.2012г.
217 НАХД No 6374/2011, XXXVII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Х.А.В.,
ВЪЛКОВИ ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 6.2.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
218 НАХД No 6383/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА М.А.А.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Решение от 19.12.2011г.
В законна сила от 3.2.2012г.
219 НОХД No 6395/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Г.М.С.,
Н.Н.Б.
Присъда от 14.11.2011г.
Г.М.С.
Н.Н.Б.
Мотиви от 12.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 47/15.2.2012г. по Наказателно дело 1886/2011г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 15.2.2012г.
220 НОХД No 6421/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.Й.Н. Присъда от 18.1.2012г.
А.Й.Н.
Мотиви от 26.1.2012г.
В законна сила от 3.2.2012г.
221 НОХД No 6462/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.А.М. Споразумение от 7.2.2012г.
М.А.М.
В законна сила от 7.2.2012г.
222 НАХД No 6463/2011, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Д.А.Д. ОО - КД - ДАИ - ВАРНА Решение от 9.1.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
223 НОХД No 6468/2011, XXXVII състав Гл.V. Документна измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.П.Ш. Споразумение от 23.2.2012г.
И.П.Ш.
В законна сила от 23.2.2012г.
224 НОХД No 6477/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б.А.Б. Споразумение от 2.2.2012г.
Б.А.Б.
В законна сила от 2.2.2012г.
225 НОХД No 6480/2011, XXIII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.Р.Д. Присъда от 13.2.2012г.
С.Р.Д.
Мотиви от 28.2.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
226 НАХД No 6485/2011, XXIII състав По Закона за движение по пътищата М.Е.М. РПУ АКСАКОВО Решение от 20.1.2012г.
В законна сила от 9.2.2012г.
227 НОХД No 6492/2011, XXXII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Р.Г.Г. Присъда от 1.2.2012г.
Р.Г.Г.
Мотиви от 28.2.2012г.
В законна сила от 17.2.2012г.
228 НОХД No 6503/2011, VI състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Х.Р.Х. Присъда от 23.1.2012г.
Х.Р.Х.
Мотиви от 7.2.2012г.
В законна сила от 8.2.2012г.
229 НАХД No 6518/2011, XXXVI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Д.А.Е.,
ПРИМА 1 ИНВЕСТМЪНД ЕООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 22.12.2011г.
В законна сила от 2.2.2012г.
230 НАХД No 6539/2011, II състав По Закона за движение по пътищата Х.Ш.Х. СЕКТОР ПП - ОД - МВР - ВАРНА Решение от 9.1.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
231 НАХД No 6548/2011, XXIII състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК М.М.Н.,
МЕ ТРЕЙД ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 19.1.2012г.
В законна сила от 10.2.2012г.
232 НОХД No 6565/2011, XXIX състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.К.Д. Присъда от 2.2.2012г.
К.К.Д.
Мотиви от 3.2.2012г.
В законна сила от 18.2.2012г.
233 НАХД No 6588/2011, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Н.М.А.,
МЕБЕЛИ ДИКТАТОР ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 2.2.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
234 НОХД No 6616/2011, XXIX състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.К.Д. Споразумение от 2.2.2012г.
К.К.Д.
В законна сила от 2.2.2012г.
235 НОХД No 6619/2011, XV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.Д.Г. Присъда от 13.12.2011г.
Д.Д.Г.
Мотиви от 22.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 27/1.2.2012г. по Наказателно дело 25/2012г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила присъдата/решението
Решение от 12.10.2012
Наказателно дело № 1198/2012
Оставя без уважение искането за възобновяване на наказателното производство по ВНОХД 25/2012 по описа на ВОС.
В законна сила от 1.2.2012г.
236 НОХД No 6648/2011, I състав Гл.V. Документна измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Л.Н.Й. Присъда от 24.1.2012г.
Л.Н.Й.
Мотиви от 7.2.2012г.
В законна сила от 9.2.2012г.
237 НАХД No 6670/2011, XXVIII състав По Закона за движение по пътищата Ф.А.А. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ЧЕТВЪРТО РПУ Решение от 27.1.2012г.
В законна сила от 16.2.2012г.
238 НОХД No 6675/2011, XIII състав Гл.V. Документна измама - чл.209-211 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Й.Й.П. Присъда от 30.1.2012г.
Й.Й.П.
Мотиви от 13.2.2012г.
В законна сила от 15.2.2012г.
239 НОХД No 6685/2011, XXXVI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.А.Е. Присъда от 12.12.2011г.
М.А.Е.
Мотиви от 23.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение № 33/6.2.2012г. по Наказателно дело 33/2012г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 6.2.2012г.
240 НОХД No 6686/2011, XXXVII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.Д.Ж. Споразумение от 2.2.2012г.
А.Д.Ж.
В законна сила от 2.2.2012г.
241 НАХД No 6688/2011, XXXVII състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Х.С.Б. Решение от 8.12.2011г.
Х.С.Б.
Мотиви от 9.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя присъдата и произнася нова осъдителна присъда
Решение от 09.02.2012
Наказателно дело № 14/2012
В законна сила от 9.2.2012г.
242 НОХД No 6705/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.Н.В. Присъда от 6.2.2012г.
В.Н.В.
Мотиви от 13.2.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава присъдата
Решение от 11.04.2012
Наказателно дело № 308/2012
В законна сила от 22.2.2012г.
243 НАХД No 6716/2011, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Е.А.М. ОО - КД - ДАИ - ВАРНА Решение от 13.1.2012г.
В законна сила от 3.2.2012г.
244 НАХД No 6723/2011, XXXVI състав По Закон за защита на потребителите (ЗЗППТ) А.И.Х.,
КУРБАНСКИ АЛИ ЕООД
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Решение от 7.2.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
245 НОХД No 6727/2011, XXXVII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.М.К. Споразумение от 9.2.2012г.
В.М.К.
В законна сила от 9.2.2012г.
246 НОХД No 6753/2011, XV състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Р.С. Споразумение от 23.2.2012г.
И.Р.С.
В законна сила от 23.2.2012г.
247 НОХД No 6755/2011, XIII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Й.А.М. Решение от 30.1.2012г.
Й.А.М.
Мотиви от 13.2.2012г.
В законна сила от 15.2.2012г.
248 НАХД No 6768/2011, XXII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ ФАРИН АД МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-РИ ВАРНА Определение от 15.2.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 20.03.2012
Наказателно дело № 972/2012
В законна сила от 15.2.2012г.
249 НАХД No 6777/2011, VI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Г.П.Г. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ПЪРВО РПУ Решение от 27.1.2012г.
В законна сила от 18.2.2012г.
250 НОХД No 6784/2011, XXXVII състав ГЛ.VIII.ПРЕСТЪПЛ-Я П-В ДЪРЖ.ОРГАНИ И 0БЩ.ОРГ-ИИ (чл.269-307) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.П.М. Споразумение от 16.2.2012г.
М.П.М.
В законна сила от 16.2.2012г.
251 НОХД No 6796/2011, XXVIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Ж.Р.А. Присъда от 25.1.2012г.
Ж.Р.А.
Мотиви от 3.2.2012г.
В законна сила от 10.2.2012г.
252 НОХД No 6835/2011, XXII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.П.К.,
С.Б.Т.,
Б.М.Б.,
Е.Р.Е.
Споразумение от 8.2.2012г.
К.П.К.
С.Б.Т.
Б.М.Б.
Е.Р.Е.
В законна сила от 8.2.2012г.
253 НОХД No 6838/2011, XXII състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (чл.330-356) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Г.Д.К. Споразумение от 22.2.2012г.
Г.Д.К.
В законна сила от 22.2.2012г.
254 НОХД No 6879/2011, XXXII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.П.Й. Решение от 30.1.2012г.
Д.П.Й.
Мотиви от 27.2.2012г.
В законна сила от 15.2.2012г.
255 НАХД No 6885/2011, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Н.И.Т.,
НИК 2006 ЕООД,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 19.12.2011г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
В законна сила от 29.2.2012г.
256 НОХД No 6904/2011, II състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Л.Н.Р. Присъда от 24.1.2012г.
Л.Н.Р.
Мотиви от 9.2.2012г.
В законна сила от 9.2.2012г.
257 НОХД No 6929/2011, XXVIII състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.Л.С. Присъда от 30.1.2012г.
С.Л.С.
Мотиви от 14.2.2012г.
В законна сила от 15.2.2012г.
258 НОХД No 6954/2011, XXIII състав Гл.XI. Наркотични средства - чл.354, 354в, 356а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Ж.Н.И. Присъда от 16.1.2012г.
Ж.Н.И.
Мотиви от 31.1.2012г.
В законна сила от 1.2.2012г.
259 НАХД No 6971/2011, XXXVII състав По Закона за движение по пътищата М.Р.М. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Определение от 21.2.2012г.
В законна сила от 21.2.2012г.
260 НОХД No 6976/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.В.Й. Споразумение от 2.2.2012г.
В.В.Й.
В законна сила от 2.2.2012г.
261 НАХД No 7022/2011, XXVIII състав По Закона за движение по пътищата Т.В.Р. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ПЕТО РПУ Определение от 11.1.2012г.
В законна сила от 10.2.2012г.
262 НАХД No 7028/2011, XXVIII състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.С.М. Определение от 1.2.2012г.
В законна сила от 1.2.2012г.
263 НОХД No 7049/2011, XXIX състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.Д.С. Споразумение от 23.2.2012г.
В.Д.С.
В законна сила от 23.2.2012г.
264 НАХД No 7059/2011, XXVIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Р.Н.С.,
СЪЕВ ЕООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 3.2.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
265 НОХД No 7062/2011, XXVIII състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.Д.Ж. Присъда от 30.1.2012г.
К.Д.Ж.
Мотиви от 13.2.2012г.
В законна сила от 15.2.2012г.
266 НОХД No 7115/2011, XXVII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Н.В.С. Решение от 2.2.2012г.
Н.В.С.
Мотиви от 10.2.2012г.
В законна сила от 18.2.2012г.
267 НОХД No 7123/2011, XXII състав Гл.XI. Наркотични средства - чл.354, 354в, 356а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Р.Р.Р. Споразумение от 8.2.2012г.
Р.Р.Р.
В законна сила от 8.2.2012г.
268 НОХД No 7124/2011, XXIX състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.В.К. Споразумение от 28.2.2012г.
А.В.К.
В законна сила от 28.2.2012г.
269 НОХД No 7130/2011, XXXVII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.Д.В. Споразумение от 23.2.2012г.
В.Д.В.
В законна сила от 23.2.2012г.
270 НОХД No 7134/2011, II състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА П.С.С. Присъда от 24.1.2012г.
П.С.С.
Мотиви от 9.2.2012г.
В законна сила от 9.2.2012г.
271 НОХД No 7136/2011, II състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.К.М. Споразумение от 21.2.2012г.
А.К.М.
В законна сила от 21.2.2012г.
272 НАХД No 7141/2011, XXXII състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.Г.А. Решение от 23.1.2012г.
А.Г.А.
Мотиви от 20.2.2012г.
В законна сила от 11.2.2012г.
273 НОХД No 7153/2011, XV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Т.С.М. Присъда от 17.1.2012г.
Т.С.М.
Мотиви от 18.1.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
274 НОХД No 7156/2011, I състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Ж.С.Ю. Споразумение от 2.2.2012г.
Ж.С.Ю.
В законна сила от 2.2.2012г.
275 НОХД No 7194/2011, I състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Х.И.Д. Присъда от 26.1.2012г.
Х.И.Д.
Мотиви от 8.2.2012г.
В законна сила от 11.2.2012г.
276 НАХД No 7195/2011, XV състав По Закона за движение по пътищата М.Н.У.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Решение от 9.2.2012г.
В законна сила от 28.2.2012г.
277 НАХД No 7210/2011, XV състав По Закона за движение по пътищата Р.С.О.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
НАЧАЛНИКА НА ОД НА МВР-ВАРНА Решение от 9.2.2012г.
В законна сила от 28.2.2012г.
278 НОХД No 7218/2011, XV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Е.Д.А. Споразумение от 9.2.2012г.
Е.Д.А.
В законна сила от 9.2.2012г.
279 НОХД No 7222/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.С.М. Споразумение от 2.2.2012г.
И.С.М.
В законна сила от 2.2.2012г.
280 НОХД No 7228/2011, XXXVII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Ф.Й.Л.,
Й.И.Л.
Споразумение от 23.2.2012г.
Ф.Й.Л.
Й.И.Л.
В законна сила от 23.2.2012г.
281 НАХД No 7258/2011, XXXVI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА С.К.С. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Определение от 20.2.2012г.
В законна сила от 20.2.2012г.
282 НАХД No 7277/2011, XIII състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА З.Ж.Ж. Решение от 30.1.2012г.
З.Ж.Ж.
Мотиви от 21.2.2012г.
В законна сила от 23.2.2012г.
283 НОХД No 7320/2011, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.Г.М.,
А.Б.А.
Присъда от 16.1.2012г.
М.Г.М.
А.Б.А.
Мотиви от 26.1.2012г.
В законна сила от 1.2.2012г.
284 НАХД No 7326/2011, XV състав По ЗА, ЗДДС и ЗДОПК Н.Л.В.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Решение от 30.1.2012г.
В законна сила от 24.2.2012г.
285 НОХД No 7347/2011, XIII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА П.Н.Д. Решение от 30.1.2012г.
П.Н.Д.
Мотиви от 13.2.2012г.
В законна сила от 23.2.2012г.
286 НАХД No 7417/2011, XXII състав По Закона за движение по пътищата Б.К.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ КАТ "ПП" Определение от 10.1.2012г.
В законна сила от 17.2.2012г.
287 НОХД No 7443/2011, I състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Н.С.И. Споразумение от 21.2.2012г.
Н.С.И.
В законна сила от 21.2.2012г.
288 НОХД No 7478/2011, XXXII състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Я.М.З. Споразумение от 8.2.2012г.
Я.М.З.
В законна сила от 8.2.2012г.
289 НОХД No 7480/2011, I състав Гл.XI. Наркотични средства - чл.354, 354в, 356а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Ж.П.П. Споразумение от 23.2.2012г.
Ж.П.П.
В законна сила от 23.2.2012г.
290 НАХД No 7488/2011, XXXVI състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Н.Т.К. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Определение от 29.2.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
291 НОХД No 7492/2011, III състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (чл.330-356) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА П.С.И. Споразумение от 9.2.2012г.
П.С.И.
В законна сила от 9.2.2012г.
292 НАХД No 7500/2011, XXIII състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.А.М. Решение от 16.1.2012г.
С.А.М.
Мотиви от 31.1.2012г.
В законна сила от 4.2.2012г.
293 НОХД No 7508/2011, XIII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.А.И. Споразумение от 22.2.2012г.
Д.А.И.
В законна сила от 22.2.2012г.
294 НОХД No 7522/2011, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Н.П.Т. Споразумение от 2.2.2012г.
Н.П.Т.
В законна сила от 2.2.2012г.
295 НОХД No 7523/2011, XXII състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА (чл.194-218 в) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.Б.П. Споразумение от 29.2.2012г.
И.Б.П.
В законна сила от 29.2.2012г.
296 НОХД No 7534/2011, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.И.В. Споразумение от 14.2.2012г.
В.И.В.
В законна сила от 14.2.2012г.
297 НОХД No 7556/2011, XXVIII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.С.М. Присъда от 1.2.2012г.
С.С.М.
Мотиви от 15.2.2012г.
В законна сила от 17.2.2012г.
298 НОХД No 7575/2011, XXVII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.Д.Г. Споразумение от 7.2.2012г.
В.Д.Г.
В законна сила от 7.2.2012г.
299 НОХД No 7604/2011, XXVII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.К.Т. Споразумение от 28.2.2012г.
Д.К.Т.
В законна сила от 28.2.2012г.
300 НОХД No 7606/2011, IV състав Гл.IV. Неплащане на издръжка - чл.183 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Р.М.К. Присъда от 30.1.2012г.
Р.М.К.
Мотиви от 16.2.2012г.
В законна сила от 15.2.2012г.
301 НОХД No 7608/2011, XXVII състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА О.И.Ц. Присъда от 19.1.2012г.
О.И.Ц.
Мотиви от 10.2.2012г.
В законна сила от 4.2.2012г.
302 НОХД No 7628/2011, XV състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.М.К. Споразумение от 23.2.2012г.
И.М.К.
В законна сила от 23.2.2012г.
303 НОХД No 7678/2011, III състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.К.Д. Определение от 9.2.2012г.
В законна сила от 9.2.2012г.
304 НАХД No 7681/2011, XXVIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА А.К.К.,
АВТОТРЕЙД ООД
ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Определение от 15.2.2012г.
В законна сила от 23.2.2012г.
305 НОХД No 7690/2011, XXXII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.А.Ю. Споразумение от 15.2.2012г.
К.А.Ю.
В законна сила от 15.2.2012г.
306 НОХД No 7701/2011, XXVII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.К.К. Споразумение от 14.2.2012г.
А.К.К.
В законна сила от 14.2.2012г.
307 НОХД No 7729/2011, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.С.А. Споразумение от 8.2.2012г.
А.С.А.
В законна сила от 8.2.2012г.
308 НАХД No 7776/2011, VI състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.Д.Х. Определение от 28.12.2011г.
В законна сила от 7.2.2012г.
309 НАХД No 7777/2011, VI състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.И.П. Решение от 16.1.2012г.
А.И.П.
Мотиви от 24.1.2012г.
В законна сила от 1.2.2012г.
310 НОХД No 7795/2011, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Т.Г.Б. Споразумение от 15.2.2012г.
Т.Г.Б.
В законна сила от 15.2.2012г.
311 НОХД No 7800/2011, XXVIII състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Т.Г.Й. Споразумение от 20.2.2012г.
Т.Г.Й.
В законна сила от 20.2.2012г.
312 НАХД No 7804/2011, XXVIII състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.А.З. Решение от 13.2.2012г.
С.А.З.
Мотиви от 28.2.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
313 НОХД No 7810/2011, II състав Гл.V. Грабеж - чл.198-200 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.П.К.,
Ж.С.Д.,
М.И.И.,
А.Р.А.
Споразумение от 14.2.2012г.
К.П.К.
Ж.С.Д.
М.И.И.
А.Р.А.
В законна сила от 14.2.2012г.
314 НАХД No 7826/2011, XV състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.А.В. Решение от 24.1.2012г.
В.А.В.
Мотиви от 30.1.2012г.
В законна сила от 9.2.2012г.
315 НОХД No 7840/2011, I състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.Р.А. Споразумение от 28.2.2012г.
Д.Р.А.
В законна сила от 28.2.2012г.
316 НАХД No 7844/2011, VI състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА П.Б.С. Решение от 27.1.2012г.
П.Б.С.
Мотиви от 7.2.2012г.
В законна сила от 14.2.2012г.
317 НОХД No 7853/2011, XXIII състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.А.А. Споразумение от 22.2.2012г.
В.А.А.
В законна сила от 22.2.2012г.
318 НОХД No 7882/2011, II състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.Х.А. Споразумение от 14.2.2012г.
С.Х.А.
В законна сила от 14.2.2012г.
319 НАХД No 13/2012, XXIII състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Н.И.Ч. Определение от 6.2.2012г.
В законна сила от 25.2.2012г.
320 НАХД No 14/2012, IV състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.И.А. Решение от 30.1.2012г.
М.И.А.
Мотиви от 16.2.2012г.
В законна сила от 18.2.2012г.
321 НОХД No 18/2012, XV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.И.С.,
В.Д.М.,
С.Д.Д.,
В.Г.Д.,
И.Р.И.,
С.Г.С.,
И.В.Д.,
Д.Д.Д.
Определение от 11.1.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение № 127/27.2.2012г. по Наказателно дело 135/2012г. на ОКРЪЖЕН СЪД - ГР.ВАРНА
В законна сила от 27.2.2012г.
322 НОХД No 126/2012, I състав Гл.XI. Отнемане на МПС - чл.346 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Я.А.И.,
Б.И.А.
Определение от 2.2.2012г.
В законна сила от 2.2.2012г.
323 НОХД No 133/2012, XXIII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.Н.К. Споразумение от 22.2.2012г.
К.Н.К.
В законна сила от 22.2.2012г.
324 НАХД No 137/2012, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ФЪРСТЛАЙН КАНСТРЪКШЪН БГ ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Определение от 2.2.2012г.
В законна сила от 24.2.2012г.
325 НОХД No 159/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.В.Г.,
Х.Н.Н.,
Д.И.И.,
Л.Д.П.
Споразумение от 20.2.2012г.
Д.В.Г.
Х.Н.Н.
Д.И.И.
Л.Д.П.
В законна сила от 20.2.2012г.
326 НАХД No 238/2012, XXVIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Б.Т.Д.,
ДРАМ ООД
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ - НАП Определение от 27.1.2012г.
В законна сила от 14.2.2012г.
327 НОХД No 281/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Н.С.К. Споразумение от 27.2.2012г.
Н.С.К.
В законна сила от 27.2.2012г.
328 НАХД No 290/2012, VI състав По Закона за движение по пътищата И.И.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ТРЕТО РПУ Определение от 7.2.2012г.
В законна сила от 18.2.2012г.
329 НОХД No 297/2012, IV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.М.Д. Споразумение от 20.2.2012г.
К.М.Д.
В законна сила от 20.2.2012г.
330 НАХД No 304/2012, I състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.А.А. Решение от 26.1.2012г.
А.А.А.
Мотиви от 6.2.2012г.
В законна сила от 18.2.2012г.
331 НАХД No 329/2012, VI състав По Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ЕС КЕЙ ЕМ ИНВЕСТМЪНТС ООД ОБЩИНА ВАРНА Определение от 10.2.2012г.
В законна сила от 24.2.2012г.
332 НАХД No 371/2012, XXXVIII състав Чл.78 А НК
Р.Б.С. Определение от 1.2.2012г.
В законна сила от 1.2.2012г.
333 НОХД No 406/2012, XXXVIII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.С.С. Споразумение от 16.2.2012г.
М.С.С.
В законна сила от 16.2.2012г.
334 НОХД No 417/2012, III състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б.К.М. Споразумение от 23.2.2012г.
Б.К.М.
В законна сила от 23.2.2012г.
335 НАХД No 421/2012, XXVIII състав Чл.78 А НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.Ж.В. Решение от 13.2.2012г.
С.Ж.В.
Мотиви от 28.2.2012г.
В законна сила от 29.2.2012г.
336 НОХД No 422/2012, III състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.Д.Е.,
В.И.С.,
Д.Н.П.
Споразумение от 24.2.2012г.
Д.Д.Е.
В.И.С.
Д.Н.П.
В законна сила от 24.2.2012г.
337 НОХД No 423/2012, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.Б.Б. Споразумение от 14.2.2012г.
К.Б.Б.
В законна сила от 14.2.2012г.
338 НОХД No 432/2012, XXIX състав Гл.V. Присвояване - чл.201-208 НК /без чл.203 и чл.206, ал.4/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.С.М. Споразумение от 2.2.2012г.
В.С.М.
В законна сила от 2.2.2012г.
339 НОХД No 456/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б.К.С. Споразумение от 3.2.2012г.
Б.К.С.
В законна сила от 3.2.2012г.
340 НОХД No 458/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б.Н.Б. Споразумение от 3.2.2012г.
Б.Н.Б.
В законна сила от 3.2.2012г.
341 НОХД No 461/2012, VI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.С.А. Споразумение от 2.2.2012г.
Д.С.А.
В законна сила от 2.2.2012г.
342 НОХД No 464/2012, XV състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.А.М. Споразумение от 28.2.2012г.
М.А.М.
В законна сила от 28.2.2012г.
343 НОХД No 467/2012, XXVIII състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (чл.330-356) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Р.С.М. Споразумение от 6.2.2012г.
Р.С.М.
В законна сила от 6.2.2012г.
344 НОХД No 487/2012, XIII състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Н.Д.Х. Споразумение от 2.2.2012г.
Н.Д.Х.
В законна сила от 2.2.2012г.
345 НОХД No 488/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Ц.П.Г. Споразумение от 1.2.2012г.
Ц.П.Г.
В законна сила от 1.2.2012г.
346 НОХД No 489/2012, VI състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.И.Б. Споразумение от 1.2.2012г.
М.И.Б.
В законна сила от 1.2.2012г.
347 НОХД No 490/2012, XXIII състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.Т.И. Споразумение от 6.2.2012г.
А.Т.И.
В законна сила от 6.2.2012г.
348 НОХД No 491/2012, XXVII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.Х.С. Споразумение от 7.2.2012г.
А.Х.С.
В законна сила от 7.2.2012г.
349 НОХД No 497/2012, XXVIII състав Гл.X. Хулиганство - чл.325 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Т.Д.З. Споразумение от 29.2.2012г.
Т.Д.З.
В законна сила от 29.2.2012г.
350 НОХД No 498/2012, XXVIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.М.Д.,
Б.Й.Б.
Споразумение от 8.2.2012г.
Д.М.Д.
Б.Й.Б.
В законна сила от 8.2.2012г.
351 НОХД No 499/2012, XXXVIII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА П.Х.П. Споразумение от 16.2.2012г.
П.Х.П.
В законна сила от 16.2.2012г.
352 НОХД No 501/2012, XXXVIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.Д.Д.,
А.О.В.
Споразумение от 16.2.2012г.
Д.Д.Д.
А.О.В.
В законна сила от 16.2.2012г.
353 НОХД No 503/2012, XXXVI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.Д.Д. Споразумение от 6.2.2012г.
Д.Д.Д.
В законна сила от 6.2.2012г.
354 НОХД No 554/2012, XIII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА И.В.К. Споразумение от 3.2.2012г.
И.В.К.
В законна сила от 3.2.2012г.
355 НОХД No 558/2012, IV състав Гл.XI. Наркотични средства - чл.354, 354в, 356а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Р.С.Р. Споразумение от 8.2.2012г.
Р.С.Р.
В законна сила от 8.2.2012г.
356 НОХД No 572/2012, III състав ГЛ.IV. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ БРАКА, СЕМЕЙСТВОТО И МЛАДЕЖТА (чл.176-193) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Я.А.Б. Споразумение от 9.2.2012г.
Я.А.Б.
В законна сила от 9.2.2012г.
357 НАХД No 577/2012, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА БУЛРЕКС ЕООД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ВАРНА Разпореждане от 8.2.2012г.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
В законна сила от 29.2.2012г.
358 НАХД No 609/2012, XIII състав По УБДХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ-ПЪРВО РПУ С.Г.С. Решение от 7.2.2012г.
С.Г.С.
Мотиви от 7.2.2012г.
В законна сила от 8.2.2012г.
359 НОХД No 618/2012, XXVIII състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА К.С.Л. Споразумение от 13.2.2012г.
К.С.Л.
В законна сила от 13.2.2012г.
360 НОХД No 619/2012, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА М.П.П.В. Споразумение от 14.2.2012г.
М.П.П.В.
В законна сила от 14.2.2012г.
361 НОХД No 620/2012, XXXVI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Ж.Г.Ж. Споразумение от 13.2.2012г.
Ж.Г.Ж.
В законна сила от 13.2.2012г.
362 НОХД No 628/2012, XXXII състав Гл.VI. Престъпл-я в отделни стоп. отрасли-чл.228-чл.240 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Ш.Х.О.,
Ю.К.А.
Споразумение от 13.2.2012г.
Ш.Х.О.
Ю.К.А.
В законна сила от 13.2.2012г.
363 НОХД No 646/2012, XXIII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.В.В. Споразумение от 15.2.2012г.
Д.В.В.
В законна сила от 15.2.2012г.
364 НОХД No 648/2012, XXVII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Т.И.Г. Споразумение от 13.2.2012г.
Т.И.Г.
В законна сила от 13.2.2012г.
365 НОХД No 649/2012, XXXII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.М.Х. Споразумение от 15.2.2012г.
С.М.Х.
В законна сила от 15.2.2012г.
366 НОХД No 661/2012, XXIII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА В.С.И. Споразумение от 15.2.2012г.
В.С.И.
В законна сила от 15.2.2012г.
367 НОХД No 672/2012, XV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Т.Г.А. Споразумение от 10.2.2012г.
Т.Г.А.
В законна сила от 10.2.2012г.
368 НАХД No 673/2012, XV състав По УБДХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ЧЕТВЪРТО РПУ Р.А.И. Решение от 12.2.2012г.
Р.А.И.
В законна сила от 14.2.2012г.
369 НАХД No 691/2012, XV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Б.А.Д. ОКРЪЖЕН ЗАТВОР - ВАРНА Решение от 16.2.2012г.
В законна сила от 16.2.2012г.
370 НОХД No 752/2012, I състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.А.С. Споразумение от 23.2.2012г.
А.А.С.
В законна сила от 23.2.2012г.
371 НОХД No 756/2012, XV състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА П.Д.Н.,
Й.Й.Д.
Споразумение от 16.2.2012г.
П.Д.Н.
Й.Й.Д.
В законна сила от 16.2.2012г.
372 НОХД No 764/2012, IV състав ГЛ.XI. ОБЩООПАСНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (чл.330-356) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Ж.Г.Ж. Споразумение от 22.2.2012г.
Ж.Г.Ж.
В законна сила от 22.2.2012г.
373 НОХД No 778/2012, XXIX състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО (чл.219-252) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.Х.А. Споразумение от 21.2.2012г.
А.Х.А.
В законна сила от 21.2.2012г.
374 НОХД No 788/2012, I състав Гл.II. Средна телесна повреда - чл.129 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Д.С.А. Споразумение от 23.2.2012г.
Д.С.А.
В законна сила от 23.2.2012г.
375 НОХД No 824/2012, XV състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.П.П. Споразумение от 21.2.2012г.
С.П.П.
В законна сила от 21.2.2012г.
376 НОХД No 826/2012, XXXVII състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА А.Н.Х. Споразумение от 24.2.2012г.
А.Н.Х.
В законна сила от 24.2.2012г.
377 НОХД No 888/2012, XXXVI състав Гл.XI. В транспорта - чл.343 НК и Б. "Б", "В" и "Г" РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.И.К. Споразумение от 27.2.2012г.
С.И.К.
В законна сила от 27.2.2012г.
378 НАХД No 899/2012, XXIII състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА Е.И.И. ОКРЪЖЕН ЗАТВОР - ВАРНА Решение от 27.2.2012г.
В законна сила от 27.2.2012г.
379 НОХД No 903/2012, XXIII състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Г.Д.Д. Споразумение от 29.2.2012г.
Г.Д.Д.
В законна сила от 29.2.2012г.
380 НАХД No 908/2012, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА РЕДИАНС ООД ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Определение от 28.2.2012г.
В законна сила от 28.2.2012г.
381 НОХД No 915/2012, XIII състав Гл.III. Против интелект. собственост - чл.172а-173, ал.1 НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА С.Р.Ф. Споразумение от 29.2.2012г.
С.Р.Ф.
В законна сила от 29.2.2012г.
382 НАХД No 969/2012, XXIII състав По УБДХ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ - ПЪРВО РПУ А.Б.Х. Решение от 27.2.2012г.
А.Б.Х.
Мотиви от 27.2.2012г.
В законна сила от 28.2.2012г.