Начало За Съда
PDF Печат

 

     В Районен съд – Варна по щат работят  49 съдии , разпределени в 16 наказателни и 22 граждански съдебни състава.

 

Наказателни съдии

Граждански  съдии

Албена Славова XXXII състав

Антони Николов II състав

Атанас Шкодров IV състав

Валя Цуцакова XV състав

Георги Митев V състав

Даниела Михайлова XXIII състав

Добромир Андреев  

Ерна Якова III състав

Мария Бончева XXIX състав

Радостина Методиева VI състав

Росица ШкодроваХХХVІІІ състав

Румяна Петрова XXXVI състав

Силвия Обрешкова XXVIII състав

Стоян Попов XXII състав

Сияна Генадиева XIII състав

Христо Минев I състав

Яна Панева XXVII състав

Весела Гълъбова  

Виолета Кожухарова XXXV състав

Геновева Илиева XXIV състав

Даниела Павлова XIV състав

Деница Славова  

Десислава Жекова XX състав

Диана Стоянова XXX

Иванка Дрингова XXVI състав

Ивелина Владова  

Любомир Нинов XXXI състав

Магдалена Давидова XXXIV състав

Мария Коюва VII състав

Мая Недкова XVIII състав

Мирела Кацарска XII състав

Мирослава Данева

Мирослава Неделчева /командирован в РС-Добрич/

Михаил Михайлов XXI състав

Моника Жекова

Невин Шакирова X състав

Нела Кръстева XXXIII състав

Николай Стоянов IX състав

Петя Колева XXV състав

Пламен Атанасов VIII състав

Радостин Петров  

Румяна Христова XVI състав

Таня Плахойчева XIX състав

Христина КолеваXXXIX състав

Христина Сярова XVII състав /командирован/

Цветелина Хекимова XI състав

 

        Съдиите не приемат граждани и не дават консултации!

       Дежурният наказателен съдия работи с органите на полицията, следствието и  прокуратурата. Няма пряк досег с проблеми на граждани.

       Дежурният граждански съдия приема граждани всеки работен ден от 8,30 до 11,30 ч. в зала на партерен етаж, непосредствено до пропуска. Дежурният граждански съдия се произнася по заявления на граждани от различно естество, като за всеки вид искане в съда са поставени образци. Заявителите е желателно да ги спазват, тъй като от формата на искането зависи както допустимостта му, така и бързината за обработването му.
          

       Дежурният граждански съдия се произнася по:

  1. Искане на разрешение за теглене на суми по детски влогове. Подава се от двамата родители, когато детето е малолетно. При дете, навършило 14 години, искането се подава лично, със съгласието на родителите. Към искането се прилага влоговата книжка, акт за раждане на детето, квитанция за платена държавна такса в размер на два лева за съдебно удостоверение. Когато родителите са разведени се прилага удостоверение за развод, а при смърт на някой от тях - удостоверение за наследници;
  2. по искане на разрешение за сключване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни;
  3. по искане за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти, собственост на малолетни и непълнолетни, когато интересите между тях и родителите са противоречиви. В тези случаи се представят документите за самоличност на родителите и акт за раждане на детето;
  4. заявления за приемане и отказ от наследство;